Els àngels i el perill

Els àngels i el perill

El àngels i el perill. Antologia. Tria i introducció de Carles Guillén i Selva.  

Introducció de Carles Guillén i Selva. Emboscall editorial. Vic, 2006.

 

 


© 2020 IndianWebs